Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?

Welke weg kiezen we?

Het boek beschrijft toekomstscenario’s gebaseerd op gedachtenexperimenten. Vanuit deze scenario’s wordt terug geredeneerd naar gewenste of ongewenste huidige ontwikkelingen op allerlei gebied. We staan nu op een kantelpunt welke weg te kiezen.

De mens maakt nu keuzes die de dag van morgen bepalen. Waarop zijn deze keuzes gebaseerd?

Het boek neemt de toekomst als gegeven en redeneert terug naar het heden. Het verklaart waarom vele toekomstvoorspellingen niet kloppen. De meeste voorspellingen gaan uit van het heden, dat men naar de toekomst extrapoleert.

Met behulp van gedachtenexperimenten worden vier mogelijke toekomsten beschreven. Hiervan vallen er twee af: de toekomst van dat we, om wat voor reden ook, er niet meer zijn en de toekomst dat we als mensheid geëvolueerd zijn in een onbekende vorm. Blijven er twee toekomsten over: het volledig leven in harmonie met de natuur en de expansie naar de ruimte. In de natuur blijkt elk organisme de volgende levensfases te doorlopen: geboorte, groei, volwassenheid en dood. De mensheid doorloopt ook deze fasen. Momenteel bevinden we ons op een kantelpunt. De ene weg loopt naar het volledig leven in harmonie met de natuur en de andere weg is het veroverend van de ruimte. Op allerlei gebieden zoals: energie, onderwijs, arbeid, economie, wonen en meer wordt onderzocht wat de keuze over de te volgen weg betekent. Het boek wordt afgesloten met de bespiegeling van 31 trends.

Bestel het E-book ISBN 9789403651699

Paperback ISBN 9789462549722