Books

Methodical Design

Methodical Design Explained

“Design is modeling the future.”

How to develop a product?

Practice has shown that many participants in the design teams are not aware of the complete design process. The participants usually have a specialized task. Knowledge of the entire design process is lacking.

This book provides insight into the methodical design process as it is applied in companies.

Why this book?

As lead engineer and project leader I often had to explain to the team members what their role is in the design. Also, the manufacters, who were involved in the design at an early stage, had no idea of their role in the design process. Very little attention is paid to this in education and in the professional literature. Much attention is rightly given to the theory of design itself, but not to how to realize it. I have written this book to share my many years of experience in this field.

“If you can’t explain it simply, you don’t know it well enough.” In the book, to explain the process, this rule of thumb is followed.

This book provides insight into the entire design with a simple example: the child catapult. The appendix contains a children’s coat hanger to make yourself. After all, one learns the design methodology best by doing it.

Designing is fun!

Ordering book signed by the author, with 10% discount.

Ordering book @ publisher.

Preview the book.

Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?

Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?

Welke weg kiezen we?

Het boek beschrijft toekomstscenario’s gebaseerd op gedachtenexperimenten. Vanuit deze scenario’s wordt terug geredeneerd naar gewenste of ongewenste huidige ontwikkelingen op allerlei gebied. We staan nu op een kantelpunt welke weg te kiezen.

De mens maakt nu keuzes die de dag van morgen bepalen. Waarop zijn deze keuzes gebaseerd?

Het boek neemt de toekomst als gegeven en redeneert terug naar het heden. Het verklaart waarom vele toekomstvoorspellingen niet kloppen. De meeste voorspellingen gaan uit van het heden, dat men naar de toekomst extrapoleert.

Met behulp van gedachtenexperimenten worden vier mogelijke toekomsten beschreven. Hiervan vallen er twee af: de toekomst van dat we, om wat voor reden ook, er niet meer zijn en de toekomst dat we als mensheid geëvolueerd zijn in een onbekende vorm. Blijven er twee toekomsten over: het volledig leven in harmonie met de natuur en de expansie naar de ruimte. In de natuur blijkt elk organisme de volgende levensfases te doorlopen: geboorte, groei, volwassenheid en dood. De mensheid doorloopt ook deze fasen. Momenteel bevinden we ons op een kantelpunt. De ene weg loopt naar het volledig leven in harmonie met de natuur en de andere weg is het veroverend van de ruimte. Op allerlei gebieden zoals: energie, onderwijs, arbeid, economie, wonen en meer wordt onderzocht wat de keuze over de te volgen weg betekent. Het boek wordt afgesloten met de bespiegeling van 31 trends.

Bestel het boek

Methodisch ontwerpen

Methodisch Ontwerpen

Methodisch Ontwerpen E-learning

Deze module geeft inzicht in het methodisch ontwerpproces. Het ontwerpproces wordt opgedeeld in de probleemdefinitie fase, de conceptfase en de detailleringsfase. Deze ontwerpmethodiek wordt vrijwel in alle grote organisaties toegepast. De in deze module beschreven methodieken kunnen in detail met de praktijk verschillen. Echter, over het algemeen zijn de methodieken veelal gelijk. Het is dan ook verstandig om in jouw organisatie kennis te nemen van de toegepaste methoden. Met de kennis, opgedaan in deze module, is het eenvoudig om de toegepaste methodieken te begrijpen en om deze toe te passen.

Deze module is opgebouwd in dezelfde fases zoals het in de ontwerppraktijk ook gebeurt. Deze module is geschreven vanuit de praktijk kennis opgedaan in verschillende grote en kleine organisaties. In deze module wordt, waar mogelijk een verwijzing gegeven naar de theoretische onderbouwing. Alhoewel deze module geschreven is voor werktuigbouwkundigen, is het methodisch ontwerpen ook toepasbaar voor andere disciplines.

Inbegrepen bij deze cursus:

Toegang tot de e-learning omgeving

Ook is het mogelijk de training op locatie te volgen.

Technical riddles

 2nd edition. Hard cover book

Technical riddles

Technical riddles

A Collection of technical riddles with answers.

Summary Do you understand the construction of the horse cart? Can you explain why a tipple-top toy will tipple? Why don’t we have a space elevator yet? And more.

The explanations of these riddles may seem complex at first sight, but they are simple when you use your creativity and lateral thinking. In this book, ‘Technical riddles’, a collection of technical riddles are explained in detail with many providing hyperlinks to resources for even more information related to the subject. Technical riddles are commonly used in job interviews in the engineering sector. This book will help you to fully develop your technical skills.

After publication from the first edition, I received many remarks. Also, we had extensive discussion about the explanation from some riddles. More info can be found on LinkedIn

Order the book

MIERLOSE PIT – NO-NONSENSE PROJECTMANAGEMENT

No-nonsense projectmanagement. Hard cover book (Dutch language)

Mierlose Pit

Mierlo’s Pit

No-nonsense projectmanagement.

Hoe word ik projectleider? Waarom lopen project uit? Hoe ga ik om met lastige team leden? De antwoorden op deze vragen zijn verrassend eenvoudig. Deze no-nonsense aanpak is in het boekt, aangevuld met voorkomende valuilen en praktische tips beschreven.

Samenvatting

Er is veel onzin geschreven over projectmanagement. Veel literatuur is ‘oude wijn in nieuwe vaten’. Laurens van Lieshout (1952) heeft zijn meer dan veertigjarige praktijkervaring op dit gebied gedeeld. Het is een beknopt no-nonsense naslagwerk geworden. Tips en onderwerpen die betrekking hebben op alle voorkomende projectfases. Van het voorbereiden van een project tot en met het ontbinden van een projectteam. Elk onderwerp begint met een korte definitie waarna vervolgens een aantal ‘een-punts-lessen’ worden verwoord. Tevens worden veel voorkomende valkuilen benoemd. Om de boodschap beter over te brengen is elke onderwerp voorzien van een figuur en van een aantal praktische tips. De auteur beschrijft op een onorthodoxe luchtige manier hoe projecten effectief te leiden zijn. Tevens prikkelt de stof tot nadenken en discussie. Met dat laatste is zijn bedoeling bereikt. Het succesvol leiden van projecten is leuk. En met de hier gegeven praktische tips wordt het nog leuker.

Bestel het book

Anti-informatie

Anti-informatie

Anti-informatie

Waarom consumeren we nieuws? Welke vraag, welk antwoord wordt hiermee bevredigd?

Het hebben van vragen, het hebben van anti-informatie geeft rust en geluk.

Anti-informatie gaat over het creëren van vragen. Het gaat over het weer komen in de waarom fase.

Samenvatting

Waarom consumeren we nieuws? Welke vraag, welk antwoord wordt hiermee bevredigd?

Het hebben van vragen, het hebben van anti-informatie geeft rust. Ja, het brengt je zelfs geluk. Het geeft inzicht in informatie. Het maakt het mogelijk om nep-nieuws te ontmaskeren. Het beoordeelt informatie op haar relevantie.

Laurens van Lieshout (1952) is een autodidact op allerlei gebied. Hij is voornamelijk een constructeur. In zijn boek ‘KUL. Korte verhalen met een boodschap., 2018’, staan zijn geconstrueerde SF-verhalen. ‘Een juweeltje’ aldus de recensie van Jos Lexmond van het Nederlands Contactcentrum voor Science Fiction. Al deze verhalen zijn gemaakt met het anti-informatie principe.

Op deze manier geeft hij zijn opgedane kennis door. Ook als ingenieur heeft hij in zijn werkzame leven, met positief resultaat, gebruik gemaakt van het anti-informatie principe.

Bestel het boek

Kul. Korte verhalen met een boodschap

Short SF stories with a message. Hard cover book (Dutch language)

Kul

Kul. Korte verhalen met een boodschap

Wat zou er gebeuren als we kunnen teleporteren? Kan een stad, wereld of machine intelligent zijn? Zijn sprookjes verhalen met een boodschap?

In deze verhalenbundel zijn een aantal mogelijke scenario’s in de vorm van korte verhalen uitgewerkt. Wat als ..!

Samenvatting

In het boek “Kul. Korte verhalen met een boodschap’, zijn achtentachtig korte verhalen gebundeld. De verhalen zijn geconstrueerde inleidingen naar nog onbeantwoorde vragen. Vragen waarvan we het antwoord nog niet weten. Een voorbeeld van zo’n verhaal is “De laatste baby.’ Wat zou er kunnen gebeuren als de kwaliteit van ons zaad achteruit blijft gaan? Het verhaal “De eerste farao’ daarentegen gaat over de vraag naar het ontstaan van diversiteit. Een ander voorbeeld is “Okselzweet’. In dit verhaal is benadrukt dat de geur van de partner wel eens essentieel voor een duurzame relatie zou kunnen zijn. Ook geven sommige verhalen zoals “space-sex’ de mogelijkheid om zelf je eigen plot te bedenken. Ze geven inspiratie om de fantasie de vrije loop te laten. Net als bij een mop zijn deze korte verhalen bedoeld om de toehoorder te laten nadenken en mogelijk te laten lachen. De verhalen dienen met een knipoog gelezen te worden, want het leven is al serieus genoeg. Daarom heet de verhalenbundel “Kul’. De mens is een verhalenverteller. Deze verhalen zijn het doorvertellen waard.

Bestel het boek

Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?

A sustainable future in harmony or expansion? book (Dutch language)

Een duurzame toekomst in harmonie of expansie? E-book

Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?

Een toekomst, gebaseerd op extrapolaties van huidige ontwikkelingen, wordt beschreven. Van hieruit wordt een leidraad gegeven om die huidige ontwikkelingen en de mogelijke keuzes te begrijpen. Cultuur en geestelijke energie spelen hierbij een sleutelrol.

Samenvatting

De mens maakt keuzes op basis van recente gegevens, die de dag van morgen bepalen. De meeste toekomstvoorspellingen gaan uit van een begrip van het heden, dat men naar de toekomst extrapoleert. Het boek ‘Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?’ neemt de toekomst als een gegeven en redeneert terug naar het heden en het verre verleden. Het verklaart waarom vele toekomstvoorspellingen niet blijken te kloppen, omdat de interpretatie van het heden gekleurd wordt door cultuurverschillen, politieke interpretaties/dogma’s en ‘wetenschappelijke’ stellingname.

Het boek beschrijft tevens twee mogelijke toekomstbeelden, die onze samenleving in de toekomst kunnen vormen. Ze worden uitgebreid beschreven. Met tekeningen en korte komische verhalen worden de toekomstbeelden versterkt. Vervolgens worden een aantal trends onderzocht.

Het unieke van dit schrijven is dat het een verhelderende kijk op een duurzame toekomst geeft. Het blijkt, dat door iets eenvoudig voor te stellen, en door alleen de kern – de essentie – te belichten, het eenvoudig wordt om hoofdzaken van bijzaken te scheiden.

Heel het boek kan met slechts met één zin worden onthouden. ‘Leven is groeien’.

Bestel het boek

30 Jaar ‘t SAAM Jubileum boek

30 Jaar ‘t SAAM Jubileum boek

30 Jaar ‘t SAAM Jubileum boek

Op 7 oktober 1989 is ‘t Saam officieel van start gegaan als dorpswerkplaats. Sinds 1 januari 2017 zijn we een zelfstandige stichting met de naam ‘t Saam, Centrum voor hobby en vrije tijd. We zijn gehuisvest in een oude – volledig gerenoveerde – boerderij dichtbij het centrum van Mierlo. De boerderij is eigendom van de gemeente Geldrop-Mierlo. 

In deze jubileumuitgave het wel en wee van de afgelopen 30 jaar.

Bestel het boek